Реформа місцевого самоврядування: досвід Латвії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.2(33).208110

Ключові слова:

місцеве самоврядування, локальна демократія, залучення населення, реформа адміністративно-територіального поділу, регіональний розвиток, Україна, Латвія

Анотація

Робота присвячена дослідженню досвіду реформ місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою в Латвії після відновлення незалежності. В статті систематично та поелементно досліджуються складові частини та напрями реформи: організаційно-структурний аспект; функціональні перетворення; перебудова фреймворку взаємодії з центральною владою; проблеми фінансування повноважень та формування місцевих бюджетів; реформа адміністративно-територіального устрою; проблеми регіонального розвитку; підзвітність та адміністративний нагляд. Підготовлено ряд висновків щодо можливості та доцільності використання досвіду реформ місцевого самоврядування Латвії в контексті завершення реформи децентралізації в Україні та продовження реформ у цьому секторі.

Біографія автора

О. О. Петришин, учений секретар НДІ ДБ та МС НАПрН України

кандидат юридичних наук

Посилання

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80

Vanags, Edvins Development of Local Government Reforms in Latvia. Viešoji Politika ir Administravimas. 2005. № 13. Р. 15-24.

Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_036

Bakken, Larry Baltic Experiences in Local Government: The Historical Development of Local Authority and Local Governance in Lithuania, Latvia, and Estonia. Hamline Law Review. Vol. 20. 1997. Р. 641-666.

Par Pašvaldību reformu koncepciju. URL: https://likumi.lv/ta/id/234647-par-pasvaldibu-ref ormu-koncepciju

The City Council and Municipality Council Election Law. URL: https://www.Legislati online.org/download/id/7704/file/Latvia_Law_City_Council_Municipality_Council_Election_Law_1994_am2013_en.pdf

Par pašvaldībām. URL: https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam

Par pašvaldību budžetiem. URL: https://www.vestnesis.lv/ta/id/34703-par-pasvaldibu-budzetiem

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums. URL: https://likumi.lv/ta/id/274742-pasvaldibu-finansu-izlidzinasanas-likums

Administratīvi teritoriālās reformas likums. URL: https://www.vestnesis.lv/ta/id/51528-administrativi-teritorialas-reformas-likums

Gelazis, Nida. The European Union and the Statelessness Problem in the Baltic States // European Journal of Migration and Law. No.6. 2005. Р. 225-242.

Vagans, Edvins , Dr. Howard R. Balanoff & John F. Lauletta Jr. (1999) After the fall of the soviet union: the changing status of local governments in the republic of Latvia. International Journal of Public Administration, 22:1, 135-169, DOI: 10.1080/01900699908525378.

Серьогін С.М., Прокопенко Л.Л., Реформування місцевого самоврядування в Литві: досвід для України. Public Administration Aspects. ISSN 2311-6420. № 4 (18). 2015. С. 14-21.

Latvijas Pašvaldību savienībā. URL: https://www.lps.lv/en

Par LPS. URL: https://www.lps.lv/lv/par-lps/biedriba

Latvijas pašvaldības mācību centrs. URL: https://lpmc.lv/par-mums/darbibas-jomas.html

Likums par budžetu un finanšu vadību. URL: https://likumi.lv/doc.php?id=58057

Par nodokļiem un nodevām. URL: https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam

Horvath, Tamas. Decentralization: Experiments and Reforms. URL: http://pdc.ceu. hu/archive/00006917/01/LGI_Decentralization-Experiments-and-Reforms_2000.pdf

Diaz-Fuentes, Daniel. The European Investment Bank: Development, Integration, Invest ment. URL: https://www.academia.edu/36227333/The_European_Investment_Bank_Develop ment_ Integration_Investment

Local and Regional Democracy in Latvia. URL: https://rm.coe.int/090000168079c2e8

Administrative territorial structure and reforms in Latvia. URL: https://www.espon.eu/sites/ default/files/attachments/Administrative%20territorial%20structure%20and%20reforms%20in%20Latvia%20by%20Aivars%20Draudins%2C%20Latvia.pdf

Government approves continuing territorial reform. URL: https://eng.lsm.lv/article/politics/ politics/government-approves-continuing-territorial-reform.a332295

Latvijas reģionālā attīstība: stāvoklis, jēdzieni, darbības virzieni. URL: https://www. vestnesis.lv/ta/id/36743

Raugze, Ilona. Regional development challenges in Latvia towards 2020. URL: https://nkutvikling.custompublish.com/getfile.php/1802993.1169.xuavpfascc/Regional+development+challenges+in+Latvia+-+Ilona+Raugze.pdf

Teritorijas attīstības plānošanas likums. URL: https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijas-attistibas-planosanas-likums

Spatial Planning in Latvia 1994 – 2018. URL: https://www.espon.eu/sites/default/files/ attachments/Inguna%20Urtane%20-%20ESPON%20Latvia.pdf

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma. URL: https://tapis.gov.lv

The Latvian competition authority imposes interim measures suspending concession agreements concluded between a municipality and two waste management companies. URL: https://www.concurrences.com/en/bulletin/news-issues/september-2019/the-latvian-competition-authority-imposes-interim-measures-suspending

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-03

Номер

Розділ

Статті