Трансформація суспільних відносин у процесі утворенням об’єднаних територіальних громад

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.2(33).208109

Ключові слова:

законодавство, контроль, повноваження, префекти, спроможні громади, фінансові ресурси

Анотація

В даній статті досліджуються питання щодо наявних складностей утворення об’єднаних територіальних громад у процесі децентралізації в Україні, ефективності створення можливостей для об’єднаних територіальних громад у створенні системи надання ними населенню різного роду публічних послуг.; розкриваються наявні законодавчі невирішеності у врегулюванні суспільних відносин в об’єднаних територіальних громадах, напрацьовано відповідні пропозиції щодо врегулювання існуючих проблемних питань у реалізації об’єднаними територіальними громадами своїх повноважень.

Біографія автора

І. Ф. Корж, завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад: Закон України від 09.02.17 р. № 1851-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 13. Ст. 144.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів: Закон України від 14.03.17 р. № 1923-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 17. Ст. 203.

Про внесення змін до Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення: Закон України від 03.04.18 р. № 2379-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 20. Ст. 190.

Про затвердження плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019 – 2021 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.19 р. № 77-р. Урядовий кур’єр. 2019. № 34 (20 лютого).

Пальчук В. Система державного контролю та нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування: стан та перспективи. URL: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?op tion=com_content&view=article&id=4325:sistema-derzhavnogo-kontrolyu-ta-naglyadu-za-zakonnist yu-rishen-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-stan-ta-perspektivi&catid=64&Itemid=376 (дата звернення: 30.01.2020).

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.01 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про всеукраїнський референдум” від 26.04.18 р. № 4-р/2018. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/v004p710-18#n60 (дата звернення: 30.01.2020).

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170.

Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.14 р. № 1508-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 34. Ст. 1167.

Програма U-LEAD. URL: https://donors.decentralization.gov.ua/project/u-lead. (дата звернення: 01.02.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-03

Номер

Розділ

Статті