Методологічні та організаційно-правові засади формування і функціонування системи державного управління національною безпекою України

Автор(и)

  • Л. М. Стрельбицька завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін НА СБ України,
  • М. П. Стрельбицький головний науковий співробітник наукової лабораторії НОЦ НА СБ України,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.2(33).208102

Ключові слова:

національна безпека, види безпеки, державне управління, суб’єкти, об’єкти управління, внутрішні, зовнішні загрози національній безпеці України

Анотація

В статті досліджуються питання методологічних та організаційно-правових засад формування і функціонування системи державного управління національною безпекою України. Аналізуються нормативно-правові акти, що регулюють питання державного управління національною безпекою України, його стан та шляхи покращення. Головні напрями удосконалення управління національною безпекою розглядаються через такі найважливіші підходи як організаційно-правовий; процесний; системний; ситуаційний. За змістом ці підходи поєднуються в мистецтво і науку управління. Проблеми державного управління в контексті інформаційної та гібридної війн аналізуються з позицій юридичної та управлінської науки, які сьогодні розроблені та висвітлені недостатньо, у зв’язку з чим Україна дорогою ціною платить за прорахунки й відсутність державної управлінської та кадрової політики в період незалежного державотворення. Більше того, сучасна гібридна та інформаційна війна вийшла на новий, більш високий рівень і тепер уже реально загрожує всій національній безпеці та територіальній цілісності Української держави, що потребує адекватних коректив системи управління національною безпекою, на що звернуто особливу увагу у статті. Охарактеризовано методологію оцінки стану управління національною безпекою, яка мусить забезпечувати необхідний рівень захищеності корінних інтересів людини й громадянина, суспільства й суверенної держави в цілому від явних і потенційних внутрішніх та зовнішніх загроз, їхнього своєчасного виявлення, запобігання і нейтралізації, що гарантує стабільний всебічний прогрес, стійкий розвиток суспільства.

Біографії авторів

Л. М. Стрельбицька, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін НА СБ України

доктор юридичних наук, професор

М. П. Стрельбицький, головний науковий співробітник наукової лабораторії НОЦ НА СБ України

доктор юридичних наук, професор

Посилання

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.

Національна безпека: навчальний посібник / М.М. Чеховська, В.В. Остроухов, О.Л. Лісовська, І.М. Ничитайло, М.М. Присяжнюк, О.Ю. Полтораков, О.В. Чабала, В.С. Андрійчук, Н.В. Крапівіна; під заг. ред. проф. М.М. Чеховської. Київ: Нац. акад. СБ України, 2017. 344 с.

Foreign Policy. Spring, 1999. P. 104.

Стрельбицька Л.М., Стрельбицький М.П. Інформаційна безпека у сфері державного управління. Юридичний вісник України. 2010. № 37(793). С. 6-7.

Лисенко О.О. Правові аспекти захисту суспільства від негативного інформаційного впливу. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2010. № 2(4). С. 31-34.

Мороз В.В. Національна безпека – безпека людини. Київ: “Екслібрус“, 1994. 61 с.

Данільян О.Г., Дзьобань О.П., Панов М.І. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: навч. посіб. Харків: Фоліо, 2002. 285 с.

Битяк Ю.П. Адміністративне право України: підруч. Київ: Юрінком Інтер, 2005.

Гончаренко О., Джангужин Р., Лисицин Е. Громадський контроль і система національної безпеки. Дзеркало тижня. 2002. № 35. С. 1-12.

Організаційно-правові засади державного управління у галузі національної безпеки URL: http://studies.in.ua/admin-pravo-shpora/2101-organzacyno-pravov-zasadi-derzhavnogo-upravlnnya-u-galuz-oboroni.html

Нижник Н.Р., Мосов С.П. Концептуальний підхід до управлінської безпеки в системі державного управління в Україні. Університетські наукові записки. 2012. № 2 (42). С. 44-50.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-03

Номер

Розділ

Статті