Тлумачення та класифікація кримінальних правопорушень як кіберзлочинів

Автор(и)

  • В. Г. Хахановський професор кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ,
  • В. Д. Гавловський головний науковий співробітник Міжвідомчого НДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.2(33).208101

Ключові слова:

кіберзлочин, класифікація кіберзлочинів, статистичні показники, “традиційні” кримінальні правопорушення як кіберзлочини

Анотація

Розглянуто проблеми тлумачення та класифікації кіберзлочинів, проведено аналіз статистичної звітності Національної поліції України щодо показників про кіберзлочинність. Пропонується перелік “традиційних” кримінальних правопорушень, які можуть відноситися до категорії кіберзлочинів. Надаються рекомендації щодо кваліфікації окремих кіберзлочинів.

Біографії авторів

В. Г. Хахановський, професор кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ

доктор юридичних наук, професор

В. Д. Гавловський, головний науковий співробітник Міжвідомчого НДЦ з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України

кандидат юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Законі України від 05.10.17 р. № 2163-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19

Ахтирська Н.М. До питання доказової сили кіберінформації в аспекті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. ПРАВО. – (Наук. вісник Ужгородського націон. ун-ту). 2016. Вип. № 36. С.123-126.

Організаційно-правові та тактичні основи протидії злочинності у сфері високих інформаційних технологій: навч. посіб. / В.М. Бутузов та ін. – (Рада нац. безпеки і оборони України, Міжвід. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю, Служба безпеки України, Нац. акад. СБУ). Київ, 2011. 404 с.

Голубєв В.О. Розслідування комп’ютерних злочинів: монографія. Запоріжжя: Гуманітарний ун-т “ЗІДМУ”, 2003. 296 с.

Гуцалюк М.В. Протидія використанню учасниками злочинних угруповань мережі “Даркнет”. Інформація і право. № 3(26)/2018. C. 111-117. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/In fpr_ 2018_3_13

Демедюк С.В., Марков В.В. Кіберполіція України. Наше право. 2015. № 6. С. 87-93. URL: http:// nbuv.gov.ua / UJRN/ Nashp_ 2015_6_15

Шеломенцев В.П. Правове забезпечення системи кібернетичної безпеки України та основні напрями її удосконалення. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2012. Вип. 1. С. 312-320. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2012_1_37

Столяр О. Міжнародно-правові проблеми визначення та класифікації “кіберзлочинів”. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2017/4/43.pdf

Home Affairs Committee E-crime Fifth Report of Session 2013–14. URL:https://publications. parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmhaff/70/70.pdf

Joint communication to the European parliament, the Council, the European economic and social committee and the committee of the regions. Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace. 02.2013. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NOT/ ?uri=celex:52013JC0001

Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. м. Вена, 10 – 17 апреля 2000 года. URL: https://digitallibrary.un.org/record/432663/files/A_CONF.187_15-RU.pdf; https://digitallibrary.un.org/ record/432653/files/A_CONF.187_10-RU.pdf?version=1

Экономический и Социальный Совет ООН. Комисся по предупреждению преступности и уголовному правосудию. м. Вена, 8 – 17 мая 2001 года. URL: https://www.google. com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGip3Ys8DfAhXQp4sKHTltB9wQFjAAegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.unodc.org%2Fdocuments%2Fcommissions%2FCCPCJ%2FCCPCJ_Sessions%2FCCPCJ_10%2FE-CN15-2001-04%2FE-CN15-2001-4_R.pdf&usg=AOvVaw1dtJrz_5oLSWMd4q4AwGnb

Dr. Mike McGuire and Samantha Dowling Cybercrime: A review of the evidence Summary of key findings and implications. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/ system/uploads/attachment_data/file/246749/horr75-summary.pdf

Науково-практичний коментар Закону України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” / М.В. Гуцалюк та ін.; за ред. М.В. Гребенюка. Київ: Національна академія прокуратури України, 2019. 220 c.

У блоках Bitcoin виявили сліди дитячої порнографії. URL: https://www.Volyn news.com/news/all/u-blokakh-Bitcoin-vyiavyly-slidy-dytiachoyi-pornohrafiyi-

Узагальнення щодо кваліфікації сукупності злочинів. – (Опрацьовано суддею Верховного Суду України М.І. Грицівим та головним консультантом управління вивчення та узагальнення судової практики Верховного Суду України В.В. Антощуком). URL: http://www. viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents) /AFB1E90622E4446FC2257B7C00499C02

Созанський, Т.І. Кваліфікація сукупності злочинів: автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.08. – (Львів. держ. ун-т внутр. справ). Львів, 2009. 18 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-03

Номер

Розділ

Статті