Проблема персональних даних при використанні систем інтернету речей в галузі охорони здоров’я

Автор(и)

  • С. М. Брайчевський

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.2(33).208092

Ключові слова:

інформаційні технології, Інтернет речей, персональні дані, охорона здоров’я

Анотація

В роботі розглядаються можливі механізми неконтрольованої генерації наборів персональних даних системами Інтернету речей при використанні в галузі охорони здоровя

Біографія автора

С. М. Брайчевський

кандидат фізико-математичних наук

Посилання

Баранов А.А. Інтернет вещей и искусственный интеллект: истоки проблемы правового регулирования: зб. матеріалів ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції ІТ-право: проблеми та перспективи розвитку в Україні, м. Львів, 17 лист. 2017 р. Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2017. 318 с. С. 18-42.

Рекомендации МСЭ-T Y.2060 (06/2012). Серия Y: Глобальная информационная инфраструктура, аспекты протокола Интернет и сети последующих поколений. Сети последующих поколений. Структура и функциональные модели архитектуры. Обзор Интернета вещей. URL: http://handle.itu.int/11.1002/1000/11559

Баранов О.А. “Інтернет речей” як правовий термін. Юридична Україна. 2016. № 5-6. С. 96-103. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM =2&I21 DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/urykr_2016_5-6_16.pdf

Черняк Л.. Платформа Интернета вещей. Открытые системы. СУБД. № 7. 2012. URL: https://www.osp.ru/os/2012/07/13017643

Kevin Ashton. That ‘Internet of Things’ Thing. In the real world, things matter more than ideas. RFID Journal. 22 June 2009. URL: http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986

Internet оf Things. Gartner IT glossary. Gartner. 5 May 2012. “The Internet of Things is the network of physical objects that contain embedded technology to communicate and sense or interact with their internal states or the external environment”. URL: https://www.gartner.com/it-glos sary/ internet-of-things

Баранов О.А., Брижко В.М. Захист персональних даних в сфері Інтернет речей. Інформація і право. № 2(17)/2016. С. 85-91. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/11_0.pdf

Пилипчук В.Г., Брижко В.М. та ін. Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні: монографія / за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2017. 226 с.

Булеца С.Б. Персональні дані пацієнта. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. 2013. Вип. 22. Ч. ІІ. Т. 1. С 186-191. URL: https://dspace.uzhnu.edu. ua/jspui/bitstream/lib/3366/1/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B0%20%D0%A 1.%D0%91.%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B0%20.pdf

Семанов А.О., Блинников М.А., Пирмагомедов Р.Я. Обзор технологий связи медицинских приложений Интернета вещей. Информационные технологии и телекоммуникации. 2018. Т. 6. № 1. С. 63-71. URL: http://www.sut.ru/doci/nauka/review/20185/63-71.pdf

Charlie Hawes. Hogan Lovells assists Internet of Things policy group in Brussels. 28 October 2015. URL: http://www.hlmediacomms.com/2015/10/28/hogan-lovells-assists-internet-of-thin gs-policy-group-in-brussels

Интернет вещей: чем угрожает будущее. URL: http://igate.com.ua/news/3169-internet-ves hhej-chem-ugrozhaet-budushhee

Как в 2015 году был взломан Интернет вещей. URL: http://igate.com.ua/ news/12342-kak-v-2015-godu-byl-vzloman-internet-veshhej

Recommendation CM/Rec(2010)13 of the Committee of Ministers to member states on the protectionof individuals with regard to automatic processing of personal data in the context of profiling (Adopted by theCommittee of Ministers on 23 November 2010 at the 1099th meeting of the Ministers’ Deputies). URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00

Internet of Things: Privacy & Security in a Connected. World Federal Trade Commission (FTC) Staff Report. January 2015. URL: https://www.ftc.gov/system/files/documents /reports/federal-trade-commission-staff-report-november-2013-workshop-entitled-internet-things-privacy/150127ІРrp t.pdf

Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/ЄC: Загальний регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. – (В кн. Сучасні правові стандарти Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних: зб. документів; пер. з англ. І. Майстренко / за ред. В. Брижко; передмова В. Пилипчука. – (НДІ інформатики і права НАПрН України). Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2018. 180 с.; URL: https://gdpr-text.com/?col=2 &lang1=ukr&lang2=en&lang3=rumain

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-03

Номер

Розділ

Статті