Правові питання конкурентної розвідки

Автор(и)

  • Д. В. Ланде керівник наукового центру НДІ інформатики і права НАПрН України,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.2(33).208089

Ключові слова:

конкурентна розвідка, захист комерційної таємниці, захист персональних даних, керування репутацією в мережах, OSINT, відкриті джерела інформації

Анотація

У статті викладені правові засади конкурентної розвідки, опис її ролі і місця в сучасному суспільстві, сфер її застосування, стану відповідного правового забезпечення в Україні та світі. Досліджуються основні проблемні питання, пов’язані з керуванням репутацією, захистом комерційної таємниці, персональних даних, авторських прав і суміжних питань. Обґрунтовано актуальність конкурентної розвідки, яка пов’язана з такими процесами, як глобалізація економіки, зростання конкуренції, цифровізація, віртуалізація економіки, розвиток інформаційних технологій. Визначено, що застосування та подальший розвиток правових аспектів конкурентної розвідки може стати важливою ланкою формування сучасного бізнес-середовища.

Біографія автора

Д. В. Ланде, керівник наукового центру НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор технічних наук, професор

Посилання

Додонов А.Г., Ландэ Д.В., Прищепа В.В., Путятин В.Г. Конкурентная разведка в компьютерных сетях. Київ: ИПРИ НАН Украины, 2013. 248 с.

Дудихин В.В., Дудихина О.В. Конкурентная разведка в Интернет. Москва: АСТ, НТ Пресс, 2004. 240 с.

Ландэ Д., Прищепа В. Школа веб-разведки. Инструменты и источники. Телеком. 2007. № 7–8. С. 46-49.

Dmytro Lande, Ellina Shnurko-Tabakova. OSINT as a part of cyber defense system. Theoretical and Applied Cybersecurity, 2019. № 1. Р. 103-108. OSINT Academy. URL: https://www. youtube.com/playlist?list=PL-9OTQQwXf2XuDGO_EIewUOpzUXLDDfcL

Берд К. Модель OSINT. Компьютерра. 2007. № 22.

Army techniques publication FMI 2-22.9. Headquarters Department of the Army Washington, DC, 7 2012.

Steele, R.D. Open Source Intelligence: READER Proceedings, 1997 Volume II 6th International Conference & Exhibit Global Security & Global Comp, 1997. Р. 329-341.

Кондратьев А. На основе открытых источников. ВПК. 2009. № 36 (302).

Paulson, T.M. Intelligence Issues & Developm. Nova Publishers, 2008.

Ланде Д.В. Побудова моделей предметних областей з юриспруденції за даними сервісу Wikipedia. Інформація і право. № 4(19)/2016. C. 39-46.

Lande D.V., Andrushchenko V.B., Balagura I.V. Formation of the Subject Area on the Base of Wikipedia Service.: материалы междунар. науч.-техн. конф. Open Semantic Technologies for Intelligent Systems, г. Минск, 16 – 18 февраля 2017 г. Минск: БГУИР, 2017. Вып. 1. С. 211-214.

Нежданов И. Технологии разведки для бизнеса. Москва: Ось-89, 2009. 400 с.

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII.

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16.11.92 р. № 2782-XII.

Про охоронну діяльність: Закон України від 22.03.12 р. № 4616-VI.

Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.10 р. № 2297-VI.

Питання європейської та євроатлантичної інтеграції: Указ Президента України від 20.04.19 р. № 155/2019.

Про Національний координаційний центр кібербезпеки: Указ Президента України від 07.06.16 р. № 242/2016.

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.92 р. № 2135-XII.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року “Про Стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України від 15.03.16 р. № 96/2016.

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.96 р. № 236/96-ВР.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.00 р. № 2121-III.

Основи методики розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної таємниці. Юридичний журнал. 2006. № 8. С. 48-66.

Пилипчук В.Г., Брижко В.М. та ін. Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні: монографія / за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2017. 226 с. С. 37-45.

Roberts, P.W., Dowling, G.R. Corporate reputation and sustained superior financial performance. Strategic Management Journal. 2002. № 12. P. 1077-1093.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-03

Номер

Розділ

Статті