Особливості захисту прав неповнолітніх в інформаційному просторі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.2(33).208083

Ключові слова:

інформація, інформаційна безпека неповнолітніх, інформаційне насильство, неповнолітні в інформаційному просторі

Анотація

У статті здійснено аналіз теоретико-правових засад та проблемних аспектів захисту прав неповнолітніх в інформаційному просторі. Визначено основні положення вітчизняного законодавства, спрямовані на захист прав неповнолітніх від деструктивних інформаційних впливів з боку небезпечного інформаційного середовища. Виявлено основні інформаційні загрози, що зростають у геометричній прогресії інформаційних потоків, що суттєво впливають на інформаційну безпеку неповнолітніх, які мають значно ширший діапазон загроз і ризиків порівняно із повнолітньою особою у зв’язку з їх психофізіологічними, соціальними та іншими особливостями. Окреслено основні напрямки удосконалення законодавства для створення безпечного інформаційного середовища, сприятливого для дитини.

Посилання

Варивода К.С. Інформаційна безпека підлітків в Інтернет мережі. Молодий вчений. 2016. № 3. С. 365-368.

Деточенко Л.С. Функции средств массовой информации для молодежной аудитории: по материалам социологического исследования. Theories and Problems of Political Studies. 2016. № 5А. С. 35-43.

Дзьобань О.П., Пилипчук В.Г. Феномен інформації: історико-правові та філософські аспекти. Інформація і право. № 1(13)/2015. URL: http://ippi.org.ua/pilipchuk-vg-dzoban-op-fenomen-informatsii-istoriko-pravovi-ta-filosofski-aspekti

Довгань О.Д. Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки. Інформація і право. № 2(14)/2015. URL: http://ippi.org.ua/dovgan-od-suchasni-informatsiini-stru kturi-yak-komponenti-informatsiinoi-bezpeki

Корж І.Ф. Об’єкт і предмет наукового дослідження в інформаційній сфері. Інформація і право. № 3(22)/2017. С. 22-29.

Куницький В.В. Захист неповнолітніх в інформаційному просторі як об’єкт гуманітарної експертизи: український та зарубіжний досвід. Державне управління: теорія та практика. 2011. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Kunitskiy.pdf

Лесько Н.В. Правове регулювання захисту дітей від негативного впливу Інтернету. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 2016. № 850. С. 48-53.

Нерсесян Г.А. Медіаграмотність молоді – запорука протидії інформаційній агресії. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 6. С. 56-61.

Припхан І.І., Артемович І.І. Правовий механізм захисту неповнолітніх від негативного впливу інформації в мережі Інтернет. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. № 24. С. 104-108.

Топчій О.С. Інформаційна безпека неповнолітніх крізь призму компаративного правознавства. Інформаційне право. 2018. № 7. С. 154-158.

Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.01 р. № 2402-III. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2402-14

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-XII URL: http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/2657-12/ed20110113

Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.03 р. № 1296-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15

Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.93 р. № 3759-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12

Про рекламу: Закон України від 03.07.96 р. № 270/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80

Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей: Закон України від 07.11.17 р. № 2180-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2180-19#n6

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення захисту прав дітей: Закон України від 21.05.09 р. № 1397-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1397-17

Про Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.04 р. № 1550. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1550-2004-%EF

Про ліквідацію Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.15 р. № 333. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/333-2015-%D0%BF

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Світовий рейтинг аналітичних центрів. – (Програма дослідження аналітичних центрів та громадянського суспільства). URL: http://razumkov.org.ua/ images/ Material_ Conference /2017_ 01_27 /2016_Global_Think_Tank.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-03

Номер

Розділ

Статті