Проблеми запобігання сексуальній експлуатації дітей в мережі інтернет: досвід ЄС

Автор(и)

  • Д. Б. Леонов головний науковий співробітник Національної академії СБУ, https://orcid.org/0000-0002-2488-7377
  • Л. А. Чумак
  • С. В. Гриненко національний менеджер проектів програми “Безпека людини” Координатора проектів ОБСЄ в Україні,

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.2(33).208080

Ключові слова:

діти, сексуальна експлуатація, ЄС, мережа Інтернет

Анотація

У статті аналізується досвід ЄС із запобігання сексуальній експлуатації дітей в Інтернет. Висвітлюються проблеми боротьби з цим явищем у вітчизняному інформаційному просторі. Аналізуються законодавчі ініціативи ЄС у сфері забезпечення діяльності із запобігання сексуальному насильству дітей.

Біографії авторів

Д. Б. Леонов, головний науковий співробітник Національної академії СБУ

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Л. А. Чумак

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства: Конвенція Ради Європи від 2007 р. URL: https://www.rm.coe.int/1680471b54 (дата звернення: 01.03.2020).

У Верховній Раді відкрилася виставка, присвячена захисту дітей від сексуального насильства в Інтернеті. URL: http://www.komit.rada.gov.ua/news/main_news/povidomlen/73527. html (дата звернення: 01.03.2020).

Система захисту дітей від жорсткого поводження: навч.-метод. посібн. / за ред. К.Б. Левченко, І.М. Трубавіної. Київ: Держсоцслужба, 2005. 396 с.

Нестерова І.А. Вчинення злочинів, пов’язаних із сексуальною експлуатацією неповнолітніх у туристичному бізнесі: причини, шляхи подолання. Адвокат. 2011. № 12 (135). С. 46-49.

Швед О.В. Сексуальна експлуатація неповнолітніх як соціальне явище: тенденції і шляхи профілактики: автореф. дис. …канд. соціол. наук: спец. 22.00.04. Харків, 2006.

Seto, M. C., Hanson, R. K., Babchishin, K.M. Contact sexual offending by men with online sexual offenses, Sexual Abuse. Journal of Research and Treatment. 2010. Vol. 23. Р. 124-145.

Taylor, M. and Quayle, E. Internet sexual offending. The Cambridge handbook of forensic psychology. Brown, J. M. E., Campbell, E. A. E. Cambridge University Press, New York, 2010. Р. 520-526.

Seto, M.C., Wood, J.M., Babchishin, K.M., Flynn, S. Online solicitation offenders are different from child pornography offenders and lower risk contact sexual offenders. Law and Human Behavior. 2012. Vol. 6. № 4. P. 320.

Ді Майо, М.А. Первинна ідентифікація дітей-жертв торгівлі людьми. Київ, 2012. 88 с. URL: https://www.osce.org/uk/ukraine/93270?download=true (дата звернення: 01.03.2020).

Сексуальний примус та шантаж через мережу Інтернет як вид злочину проти дітей: точка зору правоохоронців. URL: http://www.europol.europa.eu (дата звернення: 01.03.2020).

Мінцифра обговорила зі світовими лідерами в Ефіопії боротьбу проти сексуальної експлуатації дітей он-лайн. URL: https://www.thedigital.gov.ua/news/mintsifra-obgovorila-zi-svito vimi-liderami-v-efiopii-borotbu-proti-seksualnoi-ekspluatatsii-ditey-onlayn (дата звернення: 01.03.2020).

Центр NCMEC, 2016. URL: http://www.missingkids.org/sextortion (дата звернення: 01.03.2020).

Combating sexual abuse of children. Directive 2011/93/EU. European Implementation Assessment. URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598614/EPRS_STU% 282017%29598614_EN.pdf (дата звернення: 01.03.2020).

Європол: нові тенденції он-лайн-злочинності. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/ europol-cyber-crime/29496631.html (дата звернення: 01.03.2020).

План дій для України на 2018 – 2021 рр. URL: https://www.rm.coe.int/coe-action-plan-for-ukraine-2018-2021-ukr/1680925bec (дата звернення: 01.03.2020).

Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства: Закон України від 20.06.12 р. № 4988-VI. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/ laws/show/ 994_927 (дата звернення: 01.03.2020).

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації: Закон України від 14.03.18 р. № 2334-VIII. URL: https://www.zaxid.net/news (дата звернення: 01.03.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції): проект закону України. URL: http://www.w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68122 (дата звернення: 25.03.2020).

Висновок ГНЕУ Апарату Голови Верховної Ради України від 16.03.2020 на проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції). URL: http://www.w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68 122 (дата звернення: 25.03.2020).

Захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. Техніко-економічне обґрунтування тестування моделі Barnahus в Україні від 01.01.18 р. URL: https:// www.rm.coe.int/cvavgu-jan2018-5-ua-web/16807874dc (дата звернення: 01.03.2020).

Про реалізацію експериментального проекту із створення “єдиного входу” опрацювання звернень громадян та запитів на публічну інформацію: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.19 р. № 972. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/972-2019-%D0%BF (дата звернення: 01.03.2020).

EU Child Online Safety Project – Enhancing police and industry practice. URL: http://www. mdx.ac.uk/_data/assets/pdf_file/0017/250163/ISEC-report-FINAL.pdf (дата звернення: 01.03.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-03

Номер

Розділ

Статті