Концептуальна модель захисту інформаційного простору України засобами кримінального права

Автор(и)

  • В. С. Батиргареєва головний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України, https://orcid.org/0000-0003-3879-2237

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200388

Ключові слова:

інформаційний простір, інформаційна безпека, інформаційні відносини, інформаційні злочини, кібербезпека

Анотація

У статті обґрунтовується необхідність створення чіткої несуперечливої концептуальної моделі кримінально-правового захисту інформаційного простору Української держави та внесення у зв’язку із цим змін та доповнень до чинного Кримінального кодексу України 

Біографія автора

В. С. Батиргареєва, головний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Тарасюк А.В. Співвідношення інформаційної та кібернетичної безпеки. Інформація і право. № 4(31)/2019. С. 73-82.

Писаренко Г.М. Юридична відповідальність в інформаційній сфері: окремі аспекти становлення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2016. Вип. 36. Т. 2. С. 55-58.

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.03 р. № 964-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 351.

Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.18 р. № 2469-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 31. Ст. 241.

Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 26.05.15 р. № 287/2015. Офіційний вісник Президента України. 2015 р. № 13. Ст. 874.

Міністр культури презентував законопроект про протидію дезінформації. URL: https://www.sud.ua/ru/news/publication/159088-ministr-kulturi-prezentuvav-zakonoproyekt-pro-protid iyu-dezinformatsiyi (дата звернення 18.02.2020).

Попова Т.В., Ліпкан В.А. Стратегічні комунікації (словник); за ред. В.А. Ліпкана. Київ: ФОПС. Ліпкан, 2016. 416 с.

Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар. Особлива частина. У 2 т. Т. 2. 5-те вид., доп.; за ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. Ю.В. Баулін. Харків: Право, 2013. 1040 с.

Про кіберзлочинність: Конвенція Ради Європи від 23 листопада 2001 року. ETS № 185. Офіційний вісник України. 2007. № 65. Ст. 2535.

Юрченко А.В., Дудченко А.Д. Security Management for Business. Тема № 10 (2015).pdf. – (Презентація). URL: http://www.myshared.ru/slide/980543 (дата звернення 22.02.2020).

Про протидію дезінформації. – (Презентація законопроекту). URL: https://www.mk ms.gov. ua/files/InformPolityka.pdf (дата звернення 18.02.2020).

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за посягання у сфері інформаційної безпеки”. URL: http://www.search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GF7DZ00A.html (дата звернення 06.02.2020).

Резнікова Г.І. Криміналістична характеристика злочинів щодо розголошення професійних таємниць: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.09. – (Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого). Харків, 2015. 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-01-20

Номер

Розділ

Статті