Організаційні і правові основи вирішення проблем протидії кіберпосяганням у Європейському Союзі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200386

Ключові слова:

кіберпосягання, організаційні та правові основи, Європейський Союз, кібербезпека, державно-приватне партнерство

Анотація

У статті здійснено аналіз організаційних та правових підходів ЄС та окремих держав-членів щодо протидії кіберпосяганням. Запропоновано врахувати в Україні досвід Польщі щодо функціонування установи, яка поєднує наукові дослідження, освітні програми і практичну реалізації заходів протидії кіберпосяганням, Австрії – щодо існування національного CERTу Австрії для приватного сектору

Біографія автора

С. Г. Петров

кандидат юридичних наук

Посилання

Лук’янчук Р.В. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: державні пріоритети. Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. 2015. № 4. С. 50-56.

Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні: мат-ли “круглого столу”, м. Харків, 19 квіт. 2016 р. / ред.: А.П. Гетьман, Б.М. Головкін. – (Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого). Харків: Право, 2016. 87 c.

Кримінальні загрози в секторі безпеки: практики ефективного реагування: мат-ли панельної дискусії III Харків. міжнар. юридичного форуму, м. Харків, 26 вересня 2019 р. – (Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого). Харків: Право, 2019. 172 c.

Міжнародна інформаційна безпека: теорія і практика: підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. “Міжнародні відносини” та “Міжнародна інформація” / Є.А.Макаренко, М.М. Рижков, М.А. Ожеван, О.П. Кучмій, О.М. Фролова. – (Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин). Київ: Центр вільної преси, 2016. 417 c.

Марущак А.І. Європейський досвід з питань боротьби з правопорушеннями в інформаційній сфері. Безпека інформації. 2019. Т. 25. № 1. С. 13-17.

Council conclusions on implementing the EU global strategy in the area of security and defence. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/14/conclusions-eu-global-strategy-security-defence

EU global strategy on foreign and security policy. URL: http://www.eeas.europa.eu/archives/ docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

Implementation Plan on Security and Defence. URL: https://www.consilium.europa.eu/ media/22460/eugs-implementation-plan-st14392en16.pdf

Про кіберзлочинність: Конвенція Ради Європи від 21 листопада 2001 р. URL: http://www.zakon4 .rada.gov.ua/laws/show/994_575

Global Action on Cybercrime Extended. URL: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/ glacyplus

GLACY+ Third Annual Meeting of the 24/7 Network of Contact Points. URL: https://www. coe.int/en/web/cybercrime/glacyplusactivities

Cybercrime Programme Office. URL: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/cybercrime-office-c-proc-

European Cybercrime Centre. URL: https://www.europol.europa.eu/about-europol/european -cybercrime-centre-ec3

Cyber-Sicherheitsstragie für Deutschland 2016. URL: http://www.bmi.bund.de/cybersicher heitsstrategie.

Nationales CyberAbwehrzentrum. URL: https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Kooper ationen/NCAZ/ncaz_node.html

Добржанська О.Л. Демцов А.А. Кібербезпека як феномен міжнародних відносин на прикладі Федеративної Республіки Німеччини. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. Вип. 102(1). С. 111-116.

Про внесення змін до Указів Президента України від 27 січня 2015 року № 37 та від 7 червня 2016 року № 242: Указ Президента України № 27/2020. URL: https://www.president. gov.ua/documents/272020-32041

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. URL: https://www.bsi.bund.de

Сайт ENISA – (Агентство ЄС з кібербезпеки). URL: https://www.enisa.europa.eu/ topics/national-cyber-security-strategies

Урядовий центр безпеки Польщі. URL: https://www.rcb.gov.pl/en/about-us

Critical infrastructure. URL: https://www. rcb.gov.pl/en/critical-infrastructure

Національний науково-дослідний інститут Польщі. URL: https://www.eng.nask.pl

Програма захисту критичної інфраструктури Австрії (APCIP). URL: https://www. bundeskanzleramt.gv.at/themen/sicherheitspolitik/schutz-kritischer-infrastrukturen.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Статті