Забезпечення інформаційного суверенітету держави: правовий дискурс

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200311

Ключові слова:

інформаційний суверенітет, цифровий суверенітет, інформаційний простір, захист інформаційного простору України

Анотація

У статті досліджено поняття “інформаційний суверенітет”, його складові та сучасні підходи до розуміння та забезпечення з проекцією на інформаційний простір України. За результатами проведеного дослідження встановлено, що забезпечення інформаційного суверенітету держави вимагає дотримання балансу між правом на інформацію та вимогами щодо обмежень в цілях забезпечення національної безпеки держави, між правом особи на приватність комунікацій та забезпеченням цифрового суверенітету держави.

Біографія автора

О. М. Солодка, докторант НА СБ України

кандидат юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Баранов О.А. Віртуальність і правове регулювання. Публічне право. 2017. № 1. С. 210-218.

Довгань О.Д. Національний інформаційний суверенітет – об’єкт інформаційної безпеки. Інформація і право. № 3(12)/2014. С. 102-112.

Ожеван М.А., Дубов Д.В. Homo ex Machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства: монографія. Київ: НІСД, 2017. 272 с.

Супрун В.М. Теоретико-правові основи інформаційного суверенітету: автореф. автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01 – Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень. Харків. 2010. 21 с.

Пилипчук В.Г., Брижко В.М. Інформаційна безпека та приватність у сфері захисту персональних даних. Інформація і право. № 4(19)/2016. С. 60-70.

Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні: монографія; за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2017. 226 с.

Доронін І.М. Правові проблеми суверенізації Інтернету. Інформація і право. № 2(29)/ 2019. С. 74-81.

Римаренко Ю.І. Суверенітет. – (Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко). Київ: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003. С. 990-991.

Байдін Ю.В. Державний суверенітет і його межі в умовах європейської інтеграції (питання теорії): автореф. дис. …канд. юрид. наук.: 12.00.01 – Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень. Харків. 2012, 20 с.

Савінова Н.А. Стратегії соціальних комунікацій як спосіб зниження соціальної напруги на макро-, мезо- та макрорівнях: зб. матер. наук.-практ. конф. Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави (у 2-х ч. Ч. 1), м. Київ, 18 березня 2016 року. Київ: Нац. акад. СБУ, 2016. С. 148-152.

Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.98 р. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 27-28. Ст.181.

Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика: монографія. Київ: Наша культура і наука, 2000. 368 с.

Конституція України: Закон України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст.141.

Принципи законодавства про свободу інформації. Стаття 19. Лондон, червень 1999. URL: http://www.khpg.org/index.php?id=968017351 (дата звернення 01.03.2020).

Захаров Є. Свобода доступу до урядової інформації. Свобода висловлювань і приватність. – (Харківська правозахисна група). 2001. № 1. С. 14-18.

Березовська І. Актуальні питання доступу громадян до публічної інформації та проблеми застосування Закону України “Про доступ до публічної інформації”. URL: http://www.ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/37396/1/5_26-31.pdf (дата звернення 15.09.2019).

Висновок експертів Ради Європи щодо проекту закону про інформацію. URL : http://www.helsinki.org.ua /index.php?id=1173882959 (дата звернення 22.02.2020).

Polcak, R., & Svantesson, D. J. B. Information Sovereignty: Data Privacy, Sovereign Powers and the Rule of Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. 217 с.

Гапотій В.Д. Суверенітет особи: суперечливість теоретико-правових підходів. Вісник Запорізького юридичного інституту. 2009. № 3. С. 3-10.

Брижко В.М., Фурашев В.М. Інформаційне право та інформаційне законодавство: наукове видання. – (НДІІП НАПрН України). Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2019. 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Статті