Концептуальні засади правової безпеки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200309

Ключові слова:

оперативно-виконавча діяльність, право, правова безпека, правотворча, правозастосовна та правоохоронна діяльність

Анотація

В даній статті досліджується питання концептуальних засад поняття “правова безпека”, особливості цього поняття, що характеризують зазначений феномен, і що у підсумку дозволяє визначити сутність і його зміст, виходячи з загальнотеоретичних позицій. Показана відмінність змісту зазначеного поняття від змісту поняття “юридична безпека”. Визначено місце “правової безпеки” в системі інших видів безпек, розкрито співвідношення їхніх сутності та змісту; досліджено та визначено його суб’єкти та об’єкти, механізми і напрями забезпечення зазначеної безпеки. Наводяться недоліки у реалізації та забезпеченні прав громадян, пропонуються шляхи їх вирішення.

Біографія автора

І. Ф. Корж, завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук, с.н.с.

Посилання

Конституція України: Закон України від 26.06.96 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Конституційне право України: підручник; за ред. В.Ф. Погорілка. Київ: Наукова думка, 1999. 735 с.

Декларація про державний суверенітет України: Закон України від 16.07.90 р. № 55-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429.

Дрейшев Б.В. Правовая безопасность и проблемы ее обеспечения. Правоведение. Москва, 1998. № 2. С. 11-19.

Тюрина Т.Б. Правовая безопасность в современном Российском государстве (вопросы теории и практики): автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.01. Саратов, 2005. С. 14.

Лобода А.М. Правова безпека особи в сучасній українській державі (теоретико-правове дослідження) : дисертація …канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2013. 198 с.

Україна на третьому місці за скаргами на неї у ЄСПЛ. URL: https://www.pravda.com. ua/news/2020/01/29/7238785 (дата звернення: 27.01.2020).

Терлюк І. Історія держави і права України: доновітній час: навч. посіб. Київ: Атіка, 2006. 399 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Статті