Приватність, конфіденційність та безпека персональних даних

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200304

Ключові слова:

приватність, захист та безпека персональних даних, кіберзлочинність.

Анотація

У статті розглядаються окремі проблеми стану та формування правових основ системи захисту персональних даних в умовах євроінтеграції України у контексті застосування поняття “приватність людини” як фактору, який визначає основу інформаційної безпеки демократичного суспільства. Формулюються окремі пропозиції в плані можливого вдосконалювання сучасного законодавства.

Біографії авторів

В. М. Брижко

доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, с.н.с.

В. Г. Пилипчук

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України

Посилання

Прохвачева О. (2000) Лингвокультурннй концепт “приватность”. URL: http://www. dissercat.com/content/lingvokulturnyi-kontsept-privatnost-na-materiale-amerikanskogo-varianta-angli iskogo-yazyka#ixzz3AMsvTYM

Большой англо-русский словарь; под ред. проф. И.Р. Гальперина. Москва, 1988 г.

Юридична енциклопедія: в 6 т.; редкол. Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: “Українська енциклопедія”, 2003. Т. 5 : П–С. С. 53.

Большой юридический словарь; под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. Москва: Инфра-М, 2003.

Report of the Committee on Privacy and Related Matters. Responsibility: Chairmant David Calcutt. Cmnd. 1102. London: H.M.S.O., 1990; Особливості захисту персональних даних і сучасному кіберпросторі: правові та технологічні аспекти: анал. доповідь. Київ: Нац. інст. страт. досл., 2013. 51 с. С. 4.

Приватность: рождение и смерть. 3000 лет истории приватности. URL: https://www. habr.сom/ru/company/parallels/blog/348922

Privacy & Human Rights. Privacy International and Electronic Privacy Information Center, 1999. URL: //www.epic.org; Смирнов С. Приватность. Москва: Изд. “Права человека”. 2002. 95 с. С. 9.

Brandeis Louis D, Warren Samuel D. The Right to Privacy. Harvard Law Review. 1890. P. 193-220. URL: https://www.louisville.edu/library/kaw/brandeis/privacy/html

Соколова М. (2014). Защита персональных данных он-лайн: основные понятия. URL: https://www.researchgate.net/publication/281459597_Zasita_personalnyh_dannyh_onlajn_osnovnye_ ponatia

Прослушивание телефонов в международном праве и законодательстве одиннадцати европейских стран: сост. Е. Захаров. – (Харьковская правозащитная группа). Харьков: Фолио. 1999. 152 с. С. 14-15.

Westin A. (2003) Social and Political Dimensions of Privacy. URL: http://www.asc. upenn. edu/usr/ogandy/Gandy%20Comm664/westin%20-%20social%20and%20political%20dimensions%20 of%20privacy.pdf

Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні: монографія; за ред. В.М. Брижка, В.Г. Пилипчука. – (НДІІП НАПрН України). Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2017. 226 с.

Bygrave L. (2010) Privacy and data protection in an international perspective. URL: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5630/v13/undervisningsmateriale/privacy-and-data-protec tion-in-international-perspective.pdf

“Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль” від 31.08.16 р. № 0108. URL: http://www.w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webpro c4 _1?pf3511=59911

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року “Про Доктрину інформаційної безпеки України”: Указ Президента України від 25.02.17 р. № 47/2017. URL: https://www.president.gov.ua/documents/472017-21374

Дембичь Д.А. Обзор проекта Европейской конвенции о преступности в киберпространстве. URL: http//www.conf3.parkmedia.ru/any_r.asp?; Волеводз А.Г. Проект Европейской Конвенции о киберпреступности: особенности и новации правового регулирования международного сотрудничества в противодействии компьютернмм преступлениям. Защита информации. Конфидент. 2001. № 5. С. 18-25, № 6. С. 23-27.

Сайт Мінюсту України. URL: https://www.minjust.gov.ua/news/ministry/1-lipnya---vos ma- richnitsya-nabuttya-chin nosti-dlya-ukraini-konventsii-pro-kiberzlochinnist-20026

Гуцалюк М.В. Загрозливі тенденції організованої кіберзлочинності. Інформація і право. № 1(32)/2020. С. 88-98.

Конвенція про кіберзлочинність: Закон України від 07.09.05 р. № 2824-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_575

Юридична енциклопедія: в 6 т.; редкол. Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: “Українська енциклопедія”, 2001. Т. 3: К–М. С. 332.

Державний стандарт України (ДСТУ) 3396.2-97. “Технічний захист інформації. Терміни та визначення”. URL: http://www.online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_ doc=69175

Брижко В.М., Фурашев В.М. Інформаційне право та інформаційне законодавство: наукове видання. – (НДІІП НАПрН України). Київ: ТОВ “Видавничий дім “АртЕк”, 2019. 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Номер

Розділ

Статті