Проблеми визначення правового режиму об’єктів, створених за допомогою технологій нейромереж

Автор(и)

  • М. В. Дубняк старший викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).196668

Ключові слова:

штучний інтелект, нейромережа, інформаційний об’єкт, правовий режим, авторське право

Анотація

В статті розглядається механізм створення об’єктів авторського права за допомогою технології штучного інтелекту (на прикладі графічних та музичних творів). З урахуванням особливостей створення таких об’єктів, у статті наведена порівняльно-правова характеристика доцільності поширення на такі об’єкти режиму: авторсько-правової охорони, режиму суспільного надбання, режиму об’єктів, які не мають авторсько-правової охорони, або віднесення до інформаційного об’єкту з режимом з відкритого доступу.

Біографія автора

М. В. Дубняк, старший викладач кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

DUBNIAK M., кандидат юридичних наук

Посилання

Dredge S. Jukedeck hopes artificial intelligence can ‘democratise music’. URL: https://musically.com/2017/08/09/jukedeck-artificial-intelligence-music (дата звернення 07.12.2019).

Google Music Transformer: композитор на базі штучного інтелекту. URL: http://innotech news.com/corporations-news/2388-google-music-transformer-kompozitor-na-baze-iskusstvennogo-intellekta (дата звернення 07.12.2019).

The Next Rembrandt. URL: https://news.microsoft.com/europe/features/next-rembrandt (дата звернення 07.12.2019).

DeepDream. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/DeepDream (дата звернення 07.12.2019).

Prisma Terms of Use URL: https://prisma-ai.com/terms.html (дата звернення 10.09.2019).

FaceApp: Terms of Use 08.03.2017. URL: https://www.faceapp.com/terms (дата звернення 10.09.2019).

ZAO: Terms of Use 07.09.2019. URL: https://h5.ai-factory.com/zao/static-pages/protocol.html ?name=privacy (дата звернення 10.09.2019).

Штучний інтелект, машинне навчання та нейронні мережі – у чому різниця і для чого їх використовують. URL: https://evergreens.com.ua/ua/articles/machine-learning-overview.html (дата звернення 10.09.2019).

Google Brain представили сеть Music Transformer для создания гармоничной музыки URL: https://neurohive.io/ru/novosti/music-transformer (дата звернення 10.09.2019).

Ivan Mityazov ШІ в смартфонах – використанян і подальші перспективи. URL: https://root-nation.com/articles-ua/tech-ua/ua-ai-smartphones (дата зверенння 09.09.2019).

Томаров І. Оригінальність фотографії у судовій практиці. URL: http://www.legalshift. com.ua/?p=948 (дата зверенння 09.09.2019).

Штефан О. Поняття об’єкту авторського права та критеріїв його охороноздатності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2006. № 6. С. 3-8

Штефан А.С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту: монографія – (НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ). Київ: ТОВ “НВП Інтерсервіс”, 2017. 150 с. (дата звернення 07.12.2019).

Naruto v. Slater, No. 16-15469 (9th Cir. 2018) URL: https://law.justia.com/cases/federal/ appellate-courts/ca9/16-15469/16-15469-2018-04-23.html (дата звернення 17.08.2019).

Мазуренко С.В. Авторське право на фотографії. Актуальні проблеми держави і права. 2008, С. 12-19.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від від 04.11.18 р. № 3792-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення 17.08.2019).

Право інтелектуальної власності: акад. курс: підруч. для студ. вищих навч. закладів / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік-Сіверський та ін.; за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. Київ: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. 696 с. (дата звернення 10.09.2019).

Литвин С.Й. Окремі питання щодо припинення виключних майнових прав на твір Право. 2015. № 3. С. 116-122.

Дані. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Дані (дата звернення 09.09.2019).

Кодинець А. Інтелектуальна власність та інформаційні відносини: теоретичні засади правового регулювання. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 8. С. 16-20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті