Права і свободи людини і громадянина: концептуальні підходи до диференціації в ФРН та Україні

Автор(и)

  • О. І. Косілова юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Україна
  • І. П. Федірко доцент кафедри політології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).196546

Ключові слова:

права людини, права громадянина, права іноземців, права кожного, права громадян Німеччини, права громадян України, права громадян ЄС

Анотація

В статті аналізується співвідношення прав людини і громадянина загалом та в Україні та ФРН зокрема. Досліджуються основні підходи до класифікації прав людини. Наголошується, що на відміну від прав людини, які поширюються на всіх осіб без обмежень, права громадянина охоплюють сферу правовідносин індивіда з державою, яка характеризується наявністю громадянства. Наголошується на тому, що у ФРН свободи є частиною прав особи і визначаються як “права на свободи”, маючи при цьому негативний статус, що передбачає мінімізацію державного впливу та втручання. Аналізується правовий статус іноземців в обох країнах та особливості реалізації ними своїх прав та свобод.

Біографії авторів

О. І. Косілова, юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

кандидат політичних наук, доцент

І. П. Федірко, доцент кафедри політології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

кандидат філософських наук, доцент

Посилання

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: підручник. Київ: Артек, 2002. 264 с.

Савчин М.В. Конституційне право України: підручник / відп. ред. проф., д.ю.н. М.О. Баймуратов. Київ: Правова єдність, 2009. 1008 с.

Людина. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-%D0%91%D0%AD%D0%A1-2 (дата звернення 31.10.2019)

Конституційне право зарубіжних країн: навч. посібник / за ред. В.М. Бесчасного. Київ: Знання, 2008. 467 с.

Рабінович П. Основні права людини: поняття, класифікації, тенденції. Укр. часопис прав людини. 1995. № 1. С.14-22.

Антонович М. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування. Укр. часопис прав людини. 1997. № 3 – 4. С. 19-26.

Geschichte der Menschenrechte. URL: https://www.planet-wissen.de/geschichte/menschenrechte/geschichte_der_menschenrechte/pwwbgeschichtedermenschenrechte100.html (дата звернення: 27.09.2019).

Funktionen der Grundreche – Arten und funktionen in der Ubersicht. URL: https://www.juracademy.de/grundrechte/grundrechte-arten-funktionen-uebersicht.html (дата звернення 26.10.2019).

Антонович М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини. Київ: Видавничий дім “KM ACADEMIA” 2000. 139 с.

Конституційне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. В.П. Колісника та Ю.Г.Барабаша. Харків: Право, 2008. 416 с. С. 110.

Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 556 с. С.132.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/GG.pdf (дата звернення 18.06.2019).

Schmidt R. Grundrechte sowie die grundzuge der Verfassungsbeschwerde/Grasberg bei Bremen 2015, 430 s. 15. Bürgerrechte im GG. URL: https://www.juraforum.de/lexikon/buergerrecht (дата звернення

09.2019).

Gudula Geuther Besondere Merkmale der Grundrechte Informationen zur politischen Bildung Nr. 305/2013, S.13. URL:http://www.bpb.de/157699/grundrechte-in-dereuropaeischen-union (дата звернення 04.06.2019).

Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю.С. Шемшученка. Киів: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”. 2007. С. 385.

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 19 – 20. Ст. 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17 (дата звернення 18.06.2019)

Права іноземців та осіб без громадянства. URL: https://pidruchniki.com/16011013/pravo/prava_inozemtsiv_osib_bez_gromadyanstva (дата звернення 18.06.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті