Особливості суб’єктного складу у справах про усиновлення

Автор(и)

  • Я. С. Тубольцева аспірант кафедри цивільного процесу Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194808

Ключові слова:

процедура усиновлення, заявник, орган опіки та піклування, дитина, прокурор

Анотація

Стаття присвячена розгляду ряду актуальних питань визначення складу осіб, які приймають участь при розгляді судом справ про усиновлення. Виходячи із специфіки юридичної природи спірного матеріального правовідношення, а також теоретичних засад цивільного процесуального інституту осіб, які беруть участь у справах, було виокремлено деякі особливості суб’єктного складу у справах про усиновлення та, як результат, пропонується привести у відповідність акти чинного законодавства що регулюють умови та процедури усиновлення.

Посилання

Чурпіта Г. В. Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства: монографія. Алерта. 2016. 434 с.

Цепкова Т.М. Проблемы правового регулирования процессуального положения и деятельности лиц, участвующих в судебных семейных делах: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 170 с.

Терещенко Е.Э. Усыновление как одна из форм реализации прав ребенка жить и воспитываться в семье: дис. ...канд. юрид. наук. Москва, 2003. 188 с.

Комаров В.В., Світлична Г.О., Удальцова І.В. Окреме провадження: монографія. Харків, 2011. 312 с.

Балюк М.І., Луспеник Д.Д. Практика застосування Цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях та відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції. Харків: Харків юри-дичний, 2008. 708 с.

Микитин В. Інститут усиновлення як пріоритетна форма влаштування дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Вип. 2 (10). С. 69-73.

Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.19 р. № 603. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/603-2019-%D0%BF (дата звернення 18.08.2019)

Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав: Постанова Верховного суду України від 30.03.07 р. № 3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-07 (дата звернення 18.08.2019)

Кондрат’єва Л.А. Бурдейна Н.В. Згода дитини на усиновлення як обов'язкова умова усиновлення. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 578: Правознавство. 2011. С. 80-82.

Про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення: Конвенція ООН від 29 травня 1993 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_365 (дата звернення 18.08.2019)

Стоянова Т.А. Процесуальні особливості розгляду справ про усиновлення громадянами України: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Одеса, 2009. 17 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-17

Номер

Розділ

Статті