DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194798

Комерційна таємниця як вид інформації з обмеженим доступом: аналіз законодавчої практики

В. М. Свинарчук

Анотація


Стаття присвячена аналізу поняття “комерційна таємниця” та особливостям правового регулювання суспільних відносин у даній сфері, а також обґрунтування віднесення даного поняття до інформації з обмеженим доступом (а саме таємної інформації). Автором було надане узагальнене поняття секретної інформації та запропоновано уніфікувати законодавче визначення поняття комерційна таємниця. Сформовано певні пропозиції щодо внесення змін у законодавчому регулюванні інформаційних суспільних відносин в Україні.

Ключові слова


комерційна таємниця; інформація з обмеженим доступом; інформація; таємна інформація; секретна інформація; службова інформація; конфіденційна інформація; державна таємниця; інформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський Кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. № 436-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Цивільний Кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. № 435-IV URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/435-15

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 48. Ст. 650: в редакції Закону України від 13.01.11р. № 2938-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 32. Ст. 313.

Термін “секретна інформація”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/26808 (дата звернення: 29.08.2019).

Про державну таємницю: Закон України від 21.01.94 р. № 3855-XII. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/3855-12

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.11 р. № 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.93 р. № 611. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/how/611-93-п
Copyright (c) 2020 В. М. Свинарчук