Правовий режим доступу до інформації

Автор(и)

  • О.Г. Семенюк перший заступник керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю, Україна
  • Б.Д. Леонов Національна академія Служби безпеки України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194780

Ключові слова:

правовий режим, доступ до інформації, загальнодоступна інформація, інформація про особу, комерційна таємниця, державна таємниця

Анотація

У статті проведено аналіз наукових поглядів фахівців різних галузей права щодо змісту поняття “правовий режим”, на підставі чого виведено загальнотеоретичні ознаки цього поняття, обґрунтовано потребу у правовому регулюванні загального правового режиму інформації та спеціальних правових режимів інформації.

Біографії авторів

О.Г. Семенюк, перший заступник керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю

доктор юридичних наук

Б.Д. Леонов, Національна академія Служби безпеки України

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: навч. посібник. Київ: Кондор, 2008. 384 с.

Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. Москва: Юрид. лит., 1989. 288 с.

Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики. изд. вузов. Правоведение. 1996. № 1. С. 16-29.

Загальна теорія держави і права: підручник / за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. Xарків: Право, 2002. 432 с.

Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учеб. для вузов. Изд. 3-е, пересмотр. и доп. Москва: Норма, 2007. 816 с.

Розанов И.С. Административно-правовые режимы по законодательству РФ, их назначение и структура. Государство и право. 1996. № 9. С. 84-91.

Бахрах Д.Н. Административное право России: учеб. для вузов. Москва: Норма, 2002. 444 с.

Рушайло В.Б. Административно-правовые режимы: монография. Москва: Щит, 2000. 264 с.

Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: навч.-метод. посіб. Вид. 2-е, перероб. і доп. Одеса: Юрид. літ., 2002. 312 с.

Бахрах Д.Н. Административное право: учебник для вузов. Москва: Издательство ВЕК, 1999. 368с.

Ліпкан В.А., Баскаков В.Б. Адміністративно-правоий режи інформації з обмеженим доступом в Україні: монографія / за заг.ред. В.А. Ліпкана. Київ: ФОП О.С. Ліпкан, 2013. 344 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-17

Номер

Розділ

Статті