Інформаційні права: теоретичні та системні положення

Автор(и)

  • О.М. Селезньова доцент кафедри соціально-гуманітарних наук та права Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194774

Ключові слова:

інформаційні права, інформаційне право, право на інформацію, свобода вираження поглядів, класифікація інформаційних прав, система поколінь прав людини і громадянина

Анотація

Стаття присвячена дослідженню термінологічної відповідності поняття “інформаційні права” іншим суміжним поняттям, потреби в терміні “інформаційні права” в контексті вітчизняного та міжнародного законодавства, класифікації інформаційних прав, місця інформаційних прав в системі поколінь прав людини і громадянина.

Біографія автора

О.М. Селезньова, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук та права Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

доктор юридичних наук, доцент

Посилання

Ткачук Н.І. Інформаційні права і свободи людини і громадянина в Україні: визначення термінів, співвідношення понять. Інформація і право. № 2(25)/2018. С. 17-30.

Шмарьова Т.О. Інформаційний імунітет: законодавче врегулювання і практика. Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська Академія”. 2004. Т.26: Юридичні науки. С. 100-103.

Вакарюк Л. Основні підходи до розуміння поняття “інформаційні права людини”. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 2. С. 155-159;

Гайтан В.В. Вплив інформаційних прав людини на трансформацію соціокультурного простору. Право і суспільство. 2014. № 6-2. Ч. 2. С. 3-8;

Діордіца І. Класифікація інформаційних прав і свобод людини і громадянина. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 7. С. 116-122;

Калюжний К.Р. Сутність інформаційних прав людини в науці інформаційного права. Юридичний вісник. 2012. № 4(25). С. 55-58;

Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д.ю.н. Київ, 2006. 40 с.

Сухорольський П.М. Проблеми забезпечення та розвитку прав людини в умовах інформаційного суспільства. Український часопис міжнародного права. 2013. № 1. С. 18-23.

Ярмол Л.В. Інформаційні права – основа свободи формування та вираження поглядів людини. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 3. С. 29-32.

Ткаченко В.В. Інформаційні права людини і громадянина в Україні. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 1. С. 231-234.

Селезньова О.М. Теоретико-методологічні основи інформаційного права України: монографія. Чернівці: Місто, 2014. 408 с.

Одінцова О.О., Дергачов Є.В. Право на інформацію та реалізація інформаційних прав у сфері особистих немайнових прав людини в Україні. Вісник НТУУ “КПІ”. Політологія. Соціологія. Право. 2013. Вип. 2(18). С. 85-90.

Брижко В.М. Основи систематизації інформаційного законодавства: теоретичні та правові засади: монографія. Київ: ТОВ “Пан-Тот”, 2012. 304 с.

Гайтан В.В. Місце інформаційних прав у системі прав людини. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Вип. 68. С. 103-109.

Золотар О.О. Права і свободи людини: інформаційний вимір. Вісник Асоціації докторів філософії України. Спецвипуск “ІТ ПРАВО”. Львів, 2016. Вип. 2. С. 59-69.

Савюк М.Ф., Галунько В.В., Фрицький Ю.О. Адміністративно-правові засади інформаційного суспільства: монографія. Херсон: Видавець Грінь Д.С., 2016. 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-17

Номер

Розділ

Статті