Трансформація системи охорони здоров’я в Україні

Автор(и)

  • М. В. Беланюк учений секретар НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна
  • О. Г. Радзієвська провідний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна
  • Т. В. Маньгора старший викладач Вінницького Національного аграрного університету, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).194773

Ключові слова:

реформа охорони здоров’я, медична галузь, медицина

Анотація

В Україні з 2017 року триває реформа системи охорони здоров’я, яка передбачає проведення комплексу заходів та змін з метою трансформації цієї системи у більш прогресивну модель, задля покращення життя і здоров’я громадян. У статті висвітлено проблемні питання реформування окремих елементів системи охорони здоров’я в Україні. З урахуванням думок фахівців та вчених галузі виявлено ряд проблем, які можуть виникнути при реалізації запроваджених урядом змін та запропоновано шляхи їх подолання.

Біографії авторів

М. В. Беланюк, учений секретар НДІ інформатики і права НАПрН України

кандидат юридичних наук

О. Г. Радзієвська, провідний науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України

кандидат юридичних наук

Т. В. Маньгора, старший викладач Вінницького Національного аграрного університету

кандидат юридичних наук

Посилання

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2801-12; Цивільний кодекс України: Закон України. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/435-15; Про екстрену медичну допомогу: Закон України. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/5081-17

Про реформу охорони здоров‘я в Україні: Рекомендації парламентських слухань від 16 грудня 2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1338-viii

Загальні витрати на охорону здоров’я в Україні (за даними національних рахунків охорони здоров’я). Україна. Здоров’я нації: наук.-практ. вид. – (Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України). Київ: Вид-во. “Експерт”, 2010. № 2(14). С.84-88.

Думки і погляди населення України щодо охорони здоров’я та інших питань, березень 2019. – (Київський міжнародний інститут соціології). URL: http://kiis.com.ua/?lang=eng&cat=rep orts&id=861&page=1

Авраменко Н.В. Механізми фінансування системи охорони здоров’я України. Теорія та практика державного управління. 2009. Вип. 2. С. 187-192; Лехан В.М. Слабкий Г.О., Шевченко М.В. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: український вимір. Київ, 2009. 50 с.; Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров’я в Україні / під заг. ред. В.М. Лехан, В.М. Рудого. Київ: Вид-во Раєвського, 2005. 168 с.; Lekhan V.N., Rudiy V.M., Shevchenko M.V. Ukraine: Health system review. Health Systems in Transition; World Health Organization (acting as the host organization for, and secretariat of, the European Observatory on Health Systems and Policies), WHO Regional Office for Europe. Copenhagen, 2015. V. 17(2). 153 р.

Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я: Розпорядження КМ України від 30.11.16 р. № 1013-р. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show /1013-2016-%D1%80

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року: Розпорядження КМ України від 15.11.17 р. № 821-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/821-2017-%D1%80

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо видатків на первинну медичну допомогу: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2233-19

Зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я: Закон України. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61567

Шлапак А. Турецька медицина. – (ALL INCLUSIVE). URL: https://blogs.pravda.com.ua/ authors/shlapak/528f72f6d86e0/

Про утворення Національної служби здоров’я України: Постанова КМ України від 27.12.17 р. № 1101. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-%D0%BF

Дорошенко О.О., Шевченко М.В. Аналіз міжнародного досвіду фінансування вторинної медичної допомоги. Економіка і право охорони здоров’я. 2017. № 1(5).

Ось-ось полетять у прірву залишки старої медицини – а от чи виживемо ми з новою, велике питання. URL: https://tsn.ua/blogi/themes/health_sport/reformi-abo-mamo-mi-vsi-pomremo-945605.html?utm_source=page&utm_medium=readmore

Ціноутворення та реімбурсація: про що говорив Володимир Гройсман із фармацевтичною індустрією? URL: https://www.apteka.ua/article/392193

У Запоріжжі обговорили особливості реформи медзакладів вторинного рівня. – (11.09.2019). URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2777851-u-zaporizzi-obgovorili-osobli vosti-reformi-medzakladiv-vtorinnogo-rivna.html

“Автономизация” Академии медицинских наук. URL: http://amnu.gov.ua/avtonomyzac zyya-akademyy-medyczynskyh-nauk

О губительных лжереформах Минздрава. – (05.09.2019). URL: https://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/realii/avtonomizacija-akademii-medicinskih-nauk.htm

Для обговорення стратегія. URL: file:///E:/медицина%20стаття/для%20обговорення %20стратегія.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті