Правові основи взаємодії державних органів та приватних суб’єктів із метою захисту електронних інформаційних ресурсів України

Автор(и)

  • С. Г. Петров СБ України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).194764

Ключові слова:

кібербезпека, взаємодія, правові основи, електронні інформаційні ресурси України, державно-приватна взаємодія

Анотація

У статті досліджуються питання взаємодії державних органів та приватних суб’єктів із метою забезпечення кібербезпеки і зокрема захисту електронних інформаційних ресурсів України. З цією метою здійснено аналіз підходів в іноземних країнах, а також вітчизняного законодавства.

Біографія автора

С. Г. Петров, СБ України

кандидат юридичних наук

Посилання

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року “Про Стратегію кібербезпеки України”: Указ Президента України від 15.03.16 р. № 96/2016. Офіційний вісник України. 2016. № 23. Ст. 899.

Марущак А.І., Панченко В.М. Взаємодія державного та приватного секторів у сфері кібернетичної безпеки: іноземний досвід та перспективи для України. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2014. № 3 (16). С. 63-79.

Жиляєв І.Б., Семенченко А.І. Організаційно-правові механізми розвитку національної системи кібербезпеки України: стан та перспективи. Стратегічні пріоритети. 2017. № 4. С. 55-63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2017_4_8

Круглов В.В. Державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2018. Т. 29(68). № 3. С. 57-61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29_3_13

Русецький А.А. Місце судових експертиз у системі протидії кіберзагрозам у сфері інформаційної безпеки України. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2018. Вип. 18. С. 263-271. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2018_18_32

Бакалінська О., Бакалинський О. Правове забезпечення кібербезпеки в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. С. 100-108.

Про Рекомендації парламентських слухань “Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України”: Постанова Верховної Ради України. Відомості Верховної Ради. 2016. № 17. Ст. 191.

National Strategy to Secure Cyberspace. February 2003. URL: https://www.us-cert.gov/ sites/default/files/publications/cyberspace_strategy.pdf

Cyber Resilience. Playbook for PublicPrivate Collaboration. URL: http://www3.weforum. org/docs/WEF_Cyber_Resilience_Playbook.pdf

Державно-приватне партнерство у сфері кібербезпеки: міжнародний досвід та можливості для України: аналіт. доп. / за заг. ред. Д. Дубова. Київ: НІСД, 2018. 84 с.

Carr M. Public-private partnerships in national cyber-security strategies. International Affairs. 2016. № 92(1). P. 43-62; Bures О. Contributions of private business to the provision of security in the EU: beyond public-private partnerships. Crime, Law and Social Change. 2017. № 67(3). P. 289-312.

Kim J. Cyber-security in government: reducing the risk. Computer Fraud & Security. 2017. № 2017(7). P. 8-11.

Christensen K. K., Petersen K. L. Public-private partnerships on cyber security: a practice of loyalty. International Affairs. 2017. № 93(6). P. 1435-1452.

Cyber Security Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace. Brussels, 2013. 20 p.

Digital Single Market Strategy for Europe. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN /TXT/?uri=COM%3A2015%3A192%3AFIN#document1

NIS Directive on security of network and information systems. URL: https://ec.europa. eu/digital-single-market/en/news/directive-security-network-and-information-systems-nis-directive

Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L1148

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.17 р. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст. 403.

Сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=196d3373-eb07-4834-a61e-b3608f28eb22 &title=SutnistDerzhavnoprivatnogoPartnerstva

Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.19 р. № 518. Офіційний вісник України. 2019. № 50. ст. 1697.

ІнАУ пропонує кроки до ефективного державно-приватного партнерства в сфері кібербезпеки. https://inau.ua/news/inau-proponuye-kroky-do-efektyvnogo-derzhavno-pryvatnogo-partnerstva-v-sferi-kiberbezpeky.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті