Удосконалення методичного забезпечення експертних досліджень спеціальних програмних засобів у сфері протидії кіберзлочинності

Автор(и)

  • Б. Д. Леонов старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, Україна
  • В. С. Серьогін науковий співробітник Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ Україи, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).194758

Ключові слова:

кіберзлочинність, механізм слідоутворення, шкідливі програмні засоби, спеціальний програмний засіб негласного отримання інформації

Анотація

Стаття присвячена аналізу проблем експертного забезпечення правоохоронної діяльності у сфері протидії кіберзлочинності. В межах статті досліджуються проблемні питання розробки методичних матеріалів для проведення експертних досліджень спеціальних програмних засобів. Запропоновані перспективні напрями подальших наукових досліджень протидії кіберзлочинності, модернізації та вдосконалення методик проведення експертних досліджень спеціальних програмних засобів.

Біографія автора

Б. Д. Леонов, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України

доктор юридичних наук

Посилання

Киберпреступность страшнее финансового кризиса. URL: https://www.crime-research. ru/news/03.12.2008/50 (дата звернення 03.05.2019).

Киберпреступники наживаются на самых бедных. URL: https://www.unodc.org/unodc/ ru/frontpage/2018/May/much-work-to-do-and-no-time-to-waste-in-cybercrime-fight--says-un-chief. html (дата звернення 19.02.2019).

Ахтирська Н. Форми протидії розслідуванню злочинів, вчинених у сфері комп’ютерних технологій. Юридичний журнал. 2002. № 3(9). С. 60-64.

Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. Москва: Юридическая литература, 1991. 157 с.

Біленчук П.Д., Бут В.В., Гавловський В.Д., Гуцалюк М.В., Колпак Р.Л. Комп’ютерна злочинність: навч. посіб. Київ: Атіка, 2002. 240 c.

Ботвінкін О.В. Проблеми забезпечення національної безпеки в інформаційній сфері. Юридичний журнал. 2007. № 2. С. 59-60.

Гавловський В.Д. Аналіз стану кіберзлочинності в Україні. Інформація і право. № 1(28)/2019. С. 108-117.

Голубєв В.О. Правові проблеми захисту інформаційних технологій. Вісник Запорізького юридичного інституту. 1997. № 2. С. 35-40.

Карчевский Н.В. Киберпреступление или преступление в сфере использования информационных технологий?: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання, м. Одеса, 21 жовтня 2016 р. Одеса: ОДУВС, 2016. С. 10-14.

Карчевський М.В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України: монографія. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. 528 с.

Поляков В.В., Лапин С.А. Средства совершения компьютерных преступлений: доклады ТУСУРа. 2014. № 2(32). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. С. 162-165.

Кравцова М.О., Литвинов О.М. Запобігання кіберзлочинності в Україні: монографія. Харків: Панов, 2016. 212 c.

Нізовцев Ю.Ю. Еволюція шкідливих програмних засобів та аналіз тенденцій небезпеки їх застосування: зб. наукових праць Національної академії СБ України. 2017. № 65. С. 230-238.

Романюк Б.В., Гавловський В.Д., Гуцалюк М.В., Бутузов В.М. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій. Київ: Вид. Поливода А.В., 2004. 144 с.

Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая експертиза. Москва: Право и закон, 2001. 416 с.

Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы / Т.Л. Тропина: дис. …канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Владивосток, 2005. 235 с.

Юдин О.К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення. Киів, 2010. 708 с.

Айков Д., Сейгер К., Фонстрох У. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями. Москва: Мир, 1999. 351 с.

Для профессионалов криминалистический анализ файловых систем / под ред. Брайана Кэрриэ. С-Пб.: Питер, 2007. 480 с.

Brenner S. Cybercrime: criminal threats from cyberspace. Praeger, 2006. 281 p.

Кримінальне право України: заг. частина. гл. 7/ за ред. проф. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Харків: Право, 2010. 449 с.

Бобрицький С.М., Чишкало О.В. та ін. Дослідження інформації на цифрових носіях (методика): звіт про науково-досліду роботу / Харків: ХНДІСЕ. 2009. 34 с.

Усков К.Ю., Пешехонова О.М., Бєляк Ю.М., Кореньок В.А, Ружинський А.О. Методика дослідження комп’ютерної інформації. Київ: КНДІСЕ. 2005. 37 с.

Башкатов О., Дружинін Г. та ін. Розробка спеціальних програмних засобів для проведення судових експертиз комп’ютерних мереж / Донецьк: ДНДІСЕ. 2010. 179 с.

Войтович О.П., Вітюк В.О., Каплун В.А. Особливості дослідження ознак шкідливого програмного забезпечення без наявності вихідних кодів. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. 2013. № 3. С. 4-9.

Дослідження програмних засобів щодо їх віднесення до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації: методичні рекомендації. Київ: ІСТЕ СБУ. 2016. 31 с.

Методика віднесення об’єктів до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Київ: ІСТЕ СБУ. 2011. 26 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті