Соціологічні дослідження у виборчому процесі як чинник інформаційної безпеки

Автор(и)

  • О. О. Золотар старший науковий співробітник, завідувач науковим сектором НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).194729

Ключові слова:

соціологічні дослідження, виборчий процес, демократія, інформаційний вплив

Анотація

Досліджується вплив результатів соціологічних досліджень на формування суспільної думки у виборчому процесі.

Біографія автора

О. О. Золотар, старший науковий співробітник, завідувач науковим сектором НДІ інформатики і права НАПрН України

доктор юридичних наук

Посилання

Богдан О. Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження. Київ: Дух і Літера, 2015. 380 с.

Жванія Т.В. Електоральна поведінка: теоретичні підходи до вивчення. Сучасне суспільство. 2014. Вип. 1. С. 39-49.

Звернення Соціологічної Асоціації України. URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=news &id=816&page=4

Тоффлер Э. Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на пороге XXI века. URL: https://royallib.com/book/toffler_elvin/metamorfozi_vlasti.html

Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. Київ: “Ника-Центр”, 2003. 432 с.

Брижко В.М. та ін. е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право: монографія; за ред. члена-кореспондента АПрН України, д.е.н., професора М. Швеця. – (НДЦПІ АПрН України). Київ: Видавництво ТОВ “Пан-Тот”, 2007 р. 234 с.

Довгань О.Д. Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки. Інформація і право. 2015. № 2. С. 111-120.

Додонов Д.Р. Раціоналізація політичної поведінки в контексті формування демократичного суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 23.00.03. Київ, 2019. 20 с.

Почепцов Г. Пропаганда 2.0. Харків: Фоліо, 2018. 800 с.

Поліщук І.О. Політико-правова ментальність українства: концептуально-методологічні засади дослідження. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Політологія. Харків, 2016. № 2. С. 28-36.

Фурашев В.М., Самчинська О.А. Маніпуляції свідомістю людини як основний спосіб ведення передвиборчих кампаній. Інформація і право. № 3(30)/2019. C. 119-125.

Про інформацію: Закон України від 02.10.92 р. № 2657-12. URL: https://zakon.rada. gov.ua

Про вибори Президента України: Закон України від 05.03.99 р. № 474-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17.11.11 р. № 4061-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Про місцеві вибори: Закон України від 14.07.15 р. 595-VIII. URL: https://zakon.rada. gov.ua

ЦЕДЕМ вимагає від чотирьох соціологічних організацій розкрити замовників останніх досліджень. URL: https://vybory.detector.media/2019/07/18/tsedem-vymahaje-vid-chotyroh-sotsiolo hichnyh-orhanizatsij-rozkryty-zamovnykiv-ostannih-doslidzhen

Соціологія і вибори: аргумент для розумного вибору чи маніпуляції? URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2629512-sociologia-i-vibori-argument-dla-rozumnogo-vibo ru -ci-manipulacii.html

Золотар О.О. Кому потрібні рейтинги CREDO. URL: https://credo.pro/2019/02/229934?

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.92 р. № 2135-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Талер Р. Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення / пер. С. Крикуненко. Київ: Наш Формат, 2018. 464 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті