Особливості правового регулювання електронних господарських договорів в Україні

Автор(и)

  • В. В. Маньгора доцент, професор кафедри права “ПрАТ “ВНЗ “МАУП”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).194353

Ключові слова:

електронні господарські договори, електронні довірчі послуги, електронна комерція, форма електронних договорів

Анотація

В статті досліджуються особливості правого регулювання електронних господарських договорів на сучасному етапі в Україні. Здійснено аналіз чинного законодавства що регулює електронні господарські договори в Україні. Проаналізовано різні точки зору щодо форми електронних договорів в сучасній правовій науці. Визначено основні проблеми правового регулювання господарських електронних договорів. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства що регулює електронні господарські договори в Україні.

Біографія автора

В. В. Маньгора, доцент, професор кафедри права “ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

кандидат педагогічних наук

Посилання

Воронова А. Изменения в договорной практике после принятия Закона “Об электронной коммерции”. – (Материал аналитического изд. ЮРИСТ&ЗАКОН № 31 от 1 сентяб. 2016 г.). URL: http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/9/2/149923.htm

Дробиш Є.Д. Електронні договори: питання оформлення і підписання. URL: https://www.uvito.ua/blog/elektronni-dogovori-pitannya-oformlennya-i-pidpisannya

Жуткова С.М. Особливості укладання угод через мережу Інтернет. Молодий вчений. 2017. № 11(51). С. 875-879.

Кучаковська Н. Правове регулювання укладення електронних господарських договорів. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 6. С. 62-74.

Чучковська А. Форма господарських договорів, що вчиняється через мережі електрозв’язку, зокрема через Інтернет. Підприємництво, господарство і право. 2003. № 12. С. 8-11.

Шумило А. Електронні договори: особливості користування URL: http://mbusines spartner.com.ua/elektronni-dohovory

Про електронні довірчі послуги: Закон України від 05.10.17 р. № 2155-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 45. Ст. 400.

Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.03 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 236.

Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.15 р. № 675-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 45. Ст. 410.

Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.03 р. № 435-IV Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40-44. Ст. 356.

Електронний договір і порядок його підписання URL: https://protocol.ua/ua/elek tronniy_dogovir_i_poryadok_yogo_pidpisannya

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті