Особливості суб’єктного складу інформаційних відносин в умовах індустрії 4.0

Автор(и)

  • А. М. Бежевець аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна

DOI:

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.4(31).194317

Ключові слова:

інформаційні відносини, Індустрія 4.0, робот, четверта промислова революція, штучний інтелект, робототехніка, правовий статус робота, правосуб’єктність робота, електронна особа

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану наукових ідей та концепцій інформаційних відносин в умовах четвертої промислової революції. З огляду на потенційно можливу експансію штучного інтелекту розглянуто сучасні теорії суб’єкта права та особливості суб’єктного складу інформаційних відносин.

Посилання

Harnessing the Fourth Industrial Revolution for Sustainable Emerging Cities. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Harnessing_the_4IR_for_Sustainable_Emerging_Cities.pdf

Чмерук Г.Г. Економічні, соціальні та психологічні виклики Індустрії 4.0. Economics and Finance. 2018. № 6. С. 61-68. URL: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1445/1/chm eruk_the_economic_social.pdf

Фігель М.В. Доступ до інформації та електронне урядування. Київ: Факт, 2004. 336 с.

Синєокий О.В. Високотехнологічне інформаційне право України. Харків: Право, 2010. 360 с.

Боер В.М., Павельева О.Г. Информационное право: учеб.пособие. Ч. 1. С-Пб.: ГУАП, 2006. 116 c.

Марущак А. Поняття суб’єктів інформаційних правовідносин та їх класифікація Правова інформатика. № 4(12)/2006. C. 44-48. URL: http://ippi.org.ua/sites/default/files/06maipk.pdf

Industrial Robots: Robot Investment Reaches Record 16.5 billion USD. URL: https://ifr.org /ifr-press-releases/news/robot-investment-reaches-record-16.5-billion-usd

European Civil Law Rules In Robotics. URL: https://www.europarl.europa.eu/ RegData/ etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2016)571379_EN.pdf

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки: Розпорядження КМ України від 17.01.18 р. № 67. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/67-2018-% D1%80

Костецька Т.А. Актуальні проблеми державно-правового регулювання інформаційних відносин. Часопис Київського університету права. 2006. № 4. С. 63-68.

Баранов О. Інститути інформаційного права. Правова інформатика. № 3(11)/2006. С. 40-46.

Арістова І.В. Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади: дис. …д-ра юрид. наук: 12.00.07 / І. В. Арістова. Харків, 2002. 476 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-24

Номер

Розділ

Статті