Інформація про автора

Дорогих, С. О., с.н.с. НДІІП НАПрН України