Інформація про автора

Рубан, О. О., асистент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна