Інформація про автора

Головко, О. М., старший науковий співробітник НДІ інформатики і права НАПрН України, старший викладач кафедри публічного права Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

  • № 4(31) (2019) - Статті
    Цифрова культура та інформаційна культура: права людини в епоху цифрових трансформацій
    Анотація  PDF