Інформація про автора

Корж, І. Ф., завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна