Інформація про автора

Доронін, І. М., завідувач наукової лабораторії НДІ інформатики і права НАПрН України, Україна