Фінансування журналу

Видавець

Організаційне та ресурсне забезпечення видання журналу покладається на НДІІП НАПрН України (за підтримки Університету «Україна»). 

Інформаційна підтримка здійснюється Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського НАН України та Університетом «Україна». 

 

Scientific Research Institute of Informatics and Law of the NALS of Ukraine