Історія журналу

Журнал “Інформація і право” зареєстрований в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 20117-9917ПР від 05.07.13 р.).

Співзасновниками журналу є: Науково-дослідний інститут інформатики і права НАПрН України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».

Програмні цілі – висвітлення результатів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з актуальних проблем становлення і розвитку інформаційного суспільства та інтеграції України у світовий інформаційний простір, інформаційного права, соціальних комунікацій та інформатизації, міжнародного інформаційного права та інформаційної безпеки.

Галузі наук (пропонується): юридичні науки, соціальні комунікації, технічні науки. 

Наказом МОН України від 11.07.2016  р. № 820 журнал включено до переліку наукових фахових видань України в галузі юридичних наук.