Редакційна політика

Галузь та проблематика

Інформація і право” – спеціалізований науковий фаховий журнал за результатами фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а також дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук з проблем права та інформаційного законодавства, правової інформатики, інформаційних технологій, інформатизації, інформаційної і національної безпеки та інформаційних ресурсів в інших галузях права в умовах становлення інформаційного суспільства.
 
Зміст матеріалів статей має описувати та пояснювати наукове вирішення визначених автором завдань згідно з такими основними напрямами досліджень, як:
інформаційне право; правова інформатика, інформаційна і національна безпека.

Галузі наук (пропонується): юридичні науки, соціальні комунікації, технічні науки. 

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Підготовлена стаття надається в НДІІП НАПрН України (e-mail: bvm777@ukr.net або pravo@ndcpi.org.ua, тел. : 234-94-56, контактна особа: Брижко Валерій Михайлович) для проведення попередньої оцінки. Після цього здійснюється оплата, а стаття передається до редакційної колегії журналу.

Розсилка журналу здійснюється згідно з наказом ВАК України “Про затвердження Переліку установ і організацій, до яких обов’язково належить надсилати наукові видання, у яких публікуються основні результати дисертаційних робіт ” від 04.04.00 р. № 175. Матеріали статей також будуть опубліковані в електронному вигляді на сайті НДІІП НАПрН України.

Редакційна колегія не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Статті видаються в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у статтях і повідомленнях до журналу, а також за додержання авторських прав відповідно до законодавства.

 
Редакційна колегія залишає за собою право на:
–  відхилення матеріалів статей, які не відповідають тематиці журналу, або таких, які виконані з порушенням зазначених  вимог до оформлення статей та Відгуків;

– внесення до статті змін редакційного змісту у зв’язку зі скороченням обсягу матеріалу. 

 

 

 

Періодичність публікації

Журнал "Інформація і право" виходить 4 рази на рік